Aulum Byfest

At afholde byfest for borgerne i Aulum by og omegn og andre interesseret.
At skabe en aktivitet som skaber sammenhold for byens foreninger, profilere Aulum og være aktivitet skabene.