Aulum Fritidscenter

afc

Aulum Fritidscenter danner rammen om byens idrætsforeninger.

Aulum Fritidscenter skal være den naturlige samarbejdspartner for foreninger, kommunen, byens institutioner, erhvervslivet og for enkelt personer. Det er visionen, at AFC er med til at sætte dagsordenen for den fremtidige udbygning af byens fritidsudbud, og med kreativitet og engagement være medvirkende til at Aulum bliver kendt og kommer på landkortet for de initiativer, der bliver taget på fritidsområdet.
Udover at vi stiller idræts faciliteter til rådighed, har vi lokaler, der kan dække et bredt spekter af arrangementer – såsom familiefester, firmafester, møder og kursusaktiviteter.