Aulum Møllelaug

Aulum Møllelaug driver Aulum Mølle både m.h.t. udlejning og musikarrangementer.
Foreningen har ca. 250 husstandsmedlemsskaber